5 Σεπ 2008

ΠΔΣ

Κυριακή 15 Μαρτίου 1998:
(...) Οι διδάσκοντες θα λαμβάνουν 6.500 δραχμές μεικτά για κάθε ώρα διδασκαλίας. (...)
από το : http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=12472&m=A62&aa=1

Σήμερα 10 χρόνια μετά, οι μαθητές τους οποίους διδάσκουμε στην ΠΔΣ δεν γνωρίζουν καν να υπολογίσουν πόσα ευρώ είναι οι 6500 δρχ. Καλώς ή κακώς οι διδάσκοντές τους γνωρίζουν.

10 χρόνια μετά :
α) Το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης των διδασκό−
ντων μονίμων ανέρχεται σε 19.08 € την ώρα μεικτά.
β) Για τους ωρομίσθιους και αναπληρωτές καθηγητές
που προσλαμβάνονται να διδάξουν στο πρόγραμμα, το
ύψος της ωριαίας αποζημίωσης ορίζεται στο ποσό των
12.03 € μεικτά. Από το ποσό αυτό, παρακρατούνται οι
ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου. Επιπλέον, δι−
καιούνται την αναλογία των δώρων Χριστουγέννων και
Πάσχα, το Επίδομα Άδειας και την αποζημίωση άδειας,
ενώ δεν δικαιούνται την αποζημίωση τριμήνου.

ΓΙΑΤΙ κύριοι για την ίδια δουλειά τέτοια διαφορά ανάμεσα σε μονίμους και ωρομισθίους?
Προφανώς παράγουμε λιγότερα ανά ώρα... δεν είμαστε αποδοτικοί αρκετά.. ή ίσως να αμοιβόμαστε λιγότερο επειδή ήδη παίρνουμε πάρα πολλά!

Δεν υπάρχουν σχόλια: